VALÈNCIA, DIMECRES 26 DE JUNY DE 2019

 

Les associacions d’empreses valencianes que han subscrit el conveni pertanyen al sector del moble, electrodomèstics, ferreteria i tèxtil

 

L’AJUNTAMENT SIGNA UN CONVENI PER A L’EQUIPAMENT D’HABITATGES MUNICIPALS PER A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha signat este matí un conveni de col·laboració per a l’equipament d’habitatges municipals per a dones víctimes de violència de gènere amb diferents associacions d’empreses valencianes del sector del moble, electrodomèstics, ferreteria i tèxtil. «Hem de crear espais on les víctimes se senten segures i plenament recuperades, així com oferir-los tots els recursos a l’abast de l’Ajuntament», ha expressat.

 

«Esta col·laboració amb diferents associacions d’empreses valencianes és realment important, ja que el problema de l’habitatge és un tema substancial que des de les administracions públiques hem de solucionar», ha explicat l’alcalde de València, Joan Ribó. «Tenim la labor fonamental de donar suport a este col·lectiu de dones perquè puguen assolir un desenvolupament personal i social totalment lliure i perquè exercisquen els seus drets de forma efectiva i plena», hi ha afegit.

 

«La violència de gènere i el tràfic per a l’explotació sexual i la prostitució són problemes extremadament greus, generats per les desigualtats entre homes i dones. El fet que estes dones siguen o hagen sigut víctimes de violència de gènere influïx en la dificultat de formar part de la societat com a ciutadanes de ple dret», ha explicat. «Tots els convenis d’ajuda i col·laboració per a avançar en la solució d’este problema sempre seran benvinguts i motiu de celebració», ha recalcat. Ribó ha destacat que un dels principals objectius és «crear espais on les víctimes se senten segures i plenament recuperades i oferir-los tots els recursos a l’abast de l’Ajuntament, perquè així puguen emprendre una vida allunyada de la violència de gènere o de l’explotació sexual i la prostitució».

 

Les associacions d’empreses que han signat el conveni de col·laboració per a l’equipament d’habitatges municipals són COINFER, Societat Cooperativa, Comercialitzadora d’Electrodomèstics SA (MILAR-COMELSA), Associació per a la Distribució i Comerç del Moble i l’Hàbitat de la Comunitat Valenciana (COMERÇ MOBLE) i el Gremi de Comerciants Tèxtils, Moda i Complements de la Comunitat Valenciana (GRECOTEX).

 

PLA MARC D’IGUALTAT

 

Les regidories d’Igualtat i Polítiques Inclusives i d’Inserció Sociolaboral impulsen de forma conjunta la disposició d’habitatges municipals destinats a dones víctimes de violència de gènere amb fills i filles al seu càrrec que formen famílies monoparentals. Després de la localització de l’existència i la disponibilitat dels habitatges, s’inicien els contactes amb les associacions d’empreses valencianes que han cedit l’equipament integral dels habitatges «apel·lant la responsabilitat social empresarial».

 

Durant la Junta de Govern Local del passat 5 d’abril, es va aprovar el Protocol d’actuació conjunta entre la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Generalitat, per a la derivació a habitatges municipals de dones víctimes de violència de gènere o de tràfic per a l’explotació sexual i prostitució.

 

El protocol té com a objectiu sistematitzar les actuacions de totes dos administracions perquè les dones víctimes de violència de gènere puguen «realitzar una transició a una vida autònoma al costat dels seus fills i filles menors al seu càrrec, durant el període d’un any prorrogable per dos períodes de sis mesos, amb un total de dos anys».

 

De la mateixa manera, el Pla Marc d’Igualtat entre dones i homes de l’Ajuntament, aprovat pel Ple de l’Ajuntament durant el passat mes de setembre, establix com un objectiu específic afavorir l’accés a l’habitatge a dones en situació de vulnerabilitat donant prioritat a dones víctimes de violència de gènere especialment a les dones que tinguen menors a càrrec seu.

VALÈNCIA, MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019

 

Las asociaciones de empresas valencianas que han suscrito el convenio pertenecen al sector del mueble, electrodomésticos, ferretería y textil

 

EL AYUNTAMIENTO FIRMA UN CONVENIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS MUNICIPALES PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

 

El alcalde de València, Joan Ribó, ha firmado esta mañana un convenio de colaboración para el equipamiento de viviendas municipales para mujeres víctimas de violencia de género con diferentes asociaciones de empresas valencianas del sector del mueble, electrodomésticos, ferretería y textil. «Debemos crear espacios donde las víctimas se sientan seguras y plenamente recuperadas, así como ofrecerles todos los recursos al alcance del Ayuntamiento», ha expresado.

 

«Esta colaboración con diferentes asociaciones de empresas valencianas es realmente importante, ya que el problema de la vivienda es un tema sustancial que desde las administraciones públicas tenemos que solucionar», ha explicado el alcalde de València, Joan Ribó. «Tenemos la labor fundamental de apoyar a este colectivo de mujeres para que puedan conseguir un desarrollo personal y social totalmente libre y para que ejerzan sus derechos de forma efectiva y plena», ha añadido.

 

«La violencia de género y la trata para la explotación sexual y prostitución son problemas extremadamente graves, generados por las desigualdades entre hombres y mujeres. El hecho de que estas mujeres sean o hayan sido víctimas de violencia de género influye en la dificultad de formar parte de la sociedad como ciudadanas de pleno derecho», ha explicado. «Todos los convenios de ayuda y colaboración para avanzar en la solución de este problema siempre serán bienvenidos y motivo de celebración», ha recalcado. Ribó ha destacado que uno de los principales objetivos es «crear espacios donde las víctimas se sientan seguras y plenamente recuperadas y ofrecerles todos los recursos al alcance del Ayuntamiento, para que así puedan emprender una vida alejada de la violencia de género o de la explotación sexual y la prostitución».

 

Las asociaciones de empresas que han firmado el convenio de colaboración para el equipamiento de viviendas municipales son COINFER, Sociedad Cooperativa, Comercializadora de Electrodomésticos SA (MILAR-COMELSA), Asociación para la Distribución y Comercio del Mueble y el Hábitat de la Comunitat Valenciana (COMERÇ MOBLE) y el Gremio de Comerciantes Textiles, Moda y Complementos de la Comunitat Valenciana (GRECOTEX). «Este convenio pone en valor el excelente comercio valenciano y su responsabilidad social con el resto de la ciudadanía», ha argumentado el alcalde.

 

PLAN MARCO DE IGUALDAD

 

Las concejalías de Igualdad y Políticas Inclusivas y de Inserción Sociolaboral impulsan de forma conjunta la disposición de viviendas municipales destinadas a mujeres víctimas de violencia de género con hijos e hijas a su cargo que forman familias monoparentales. Tras la localización de la existencia y disponibilidad de las viviendas, se inician los contactos con las asociaciones de empresas valencianas que han cedido el equipamiento integral de las viviendas «apelando la responsabilidad social empresarial».

 

Durante la Junta de Gobierno Local del pasado 5 de abril, se aprobó el Protocolo de actuación conjunta entre la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas y la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género de la Generalitat, para la derivación a viviendas municipales de mujeres víctimas de violencia de género o de trata para la explotación sexual y prostitución.

 

El protocolo tiene como objetivo sistematizar las actuaciones de ambas administraciones para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan «realizar una transición a una vida autónoma junto a sus hijos e hijas menores a su cargo, durante el periodo de un año prorrogable por dos periodos de seis meses, con un total de dos años».

 

Del mismo modo, el Plan Marco de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento durante el pasado mes de septiembre, establece como un objetivo específico favorecer el acceso a la vivienda a mujeres en situación de vulnerabilidad dando prioridad a mujeres víctimas de violencia de género especialmente a las mujeres que tengan a cargo a menores.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información - Gestionar mis preferencias
Privacidad