Portal de Transparència

Subvencions i ajudes públiques

Convenio de colaboración entre la Diputació de València y CONFECOMERÇ CV
– Òrgan concedent: Diputació Provincial de València
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Acciones de promoción y sensibilización del comercio local en 2023.
– Termini d’execució: exercici 2023
– Import assignat: 150.000 €

Convenio entre Ajuntament de Castelló y CONFECOMERÇ CV
– Órgano concedente: Ajuntament de Castelló
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Plazo de ejecución: 15 de noviembre al 7 de diciembre
– Importe asignado: 27.000€

Convenio entre el Ayuntamiento de El Verger y CONFECOMERÇ CV
– Órgano concedente: Ayuntamiento de El Verger
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Plazo de ejecución: 11 de septiembre al 11 de noviembre de 2023
– Importe asignado: 13.059,85€

Convenio entre el Ayuntamiento de Moncada y CONFECOMERÇ CV
– Órgano concedente: Ayuntamiento de Moncada
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Plazo de ejecución: del 10 de noviembre al 1 de diciembre de 2023
– Importe asignado: 18.960€

Convenio entre el Ayuntamiento de Peñíscola y CONFECOMERÇ CV
– Órgano concedente: Ayuntamiento de Peñíscola
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Plazo de ejecución: del 7 al 12 de noviembre de 2023
– Importe asignado: 13.013,55€

Convenio entre el Ayuntamiento de Burriana y CONFECOMERÇ CV
– Órgano concedente: Ayuntamiento de Burriana
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Plazo de ejecución: Del 10 hasta 26 de octubre 2023
– Importe asignado: 20.054 €

Subvenció de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a CONFECOMERÇ CV:
– Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objecte: Actuacions de representació i promoció del xicotet comerç a la Comunitat Valenciana.
– Termini d’execució: exercici 2023
– Import assignat: 750.000 €

Conveni entre l’Ajuntament de Benaguasil i CONFECOMERÇ CV
– Òrgan concedent: Ajuntament de Benaguasil
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Termini d’execució: De l’11 de maig fins a 31 de juliol 2023
– Import assignat: 12.365 €

Convenio entre el Ayuntamiento de Ondara y CONFECOMERÇ CV
– Òrgan concedent: Ajuntament d’Ondara
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Termini d’execució: Del 2 de maig al 31 de juliol.
– Import assignat: 9.510 €

– Órgano concedente: GENERALITAT VALENCIANA – Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Programes formatius específics per al desenvolupament de la competitivitat en el comerç
– Plazo de ejecución: ejercicio 2022
– Import assignat: 150.000 €

Convenio entre l´Ajuntament de Castelló y CONFECOMERÇ CV
– Órgano concedente: Ajuntament de Castelló
– Firmante: Confederació d´Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Plazo de ejecución: del 12 septiembre al 20 de octubre de 2022
– Importe asignado: 50.032 €

Convenio entre l´Ajuntament de Borriana y CONFECOMERÇ CV
– Órgano concedente: Ajuntament de Borriana
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Plazo de ejecución: del 13 al 29 de octubre de 2022
– Importe asignado: 30.000 €

Convenio entre l´Ajuntament d´Ondara y CONFECOMERÇ CV
– Órgano concedente: Ajuntament d´Ondara
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Plazo de ejecución: del 10 al 30 de octubre de 2022
– Importe asignado: 53.791,00 €

Convenio de colaboración entre la Diputació de València y CONFECOMERÇ CV
– Òrgan concedent: Diputació Provincial de València
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Acciones de promoción y sensibilización del comercio local en 2022.
– Plazo de ejecución: ejercicio 2022
– Import assignat: 150.000 €

Conveni entre la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i CONFECOMERÇ CV:
– Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objecte: Actuacions de representació i promoció del xicotet comerç a la Comunitat Valenciana.
– Plazo de ejecución: ejercicio 2022
– Import assignat: 750.000 €

Òrgan concedent: GENERALITAT VALENCIANA – *ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL:
– Firmante: COVACO – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: AYUDA PARA LA PROMOCION DE LA ECONOMIA SOSTENIBLE EJERCICIO 2022.
– Plazo de ejecución: ejercicio 2022
– Import assignat: 10.000 €

Convenio entre el Ayuntamiento de El Verger y CONFECOMERÇ CV
– Órgano concedente: Ayuntamiento de El Verger
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Plazo de ejecución: del 1 al 23 de diciembre de 2022
– Importe asignado: 52.895,5 €

Convenio entre el Ayuntamiento de Ondara y CONFECOMERÇ CV
– Órgano concedente: Ayuntamiento d ´Ondara
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Plazo de ejecución: del 1 al 24 de diciembre de 2022
– Importe asignado: 60.472,00 €

Convenio entre el Ayuntamiento de Castelló y CONFECOMERÇ CV
– Órgano concedente: Ayuntamiento de Castelló de la Plana
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Plazo de ejecución: 1ª fase (del 9 al 24 de diciembre de 2022) y 2ª fase (del 27 de diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023)
– Importe asignado: 260,305,20 €

Convenio entre l´Ajuntament de Castelló y CONFECOMERÇ CV
– Órgano concedente: Ajuntament de Castelló
– Firmante: Confederació d´Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Plazo de ejecución: Del 10 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022.
– Importe asignado: 38.927,12 €

Convenio entre l´Ajuntament de Borriana y CONFECOMERÇ CV
– Órgano concedente: Ajuntament de Borriana
– Firmante: Confederació d´Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Plazo de ejecución: del 25 octubre al 21 noviembre de 2021
– Importe asignado: 20.000 €

Órgano concedente: GENERALITAT VALENCIANA – ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
– Firmante: Confederació d´Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: AYUDA PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2021.
– Plazo de ejecución: ejercicio 2021
– Importe asignado: 5.672,00

Convenio de colaboración entre la Diputació de València y CONFECOMERÇ CV
– Òrgan concedent: Diputació Provincial de València
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objecte: Accions de promoció i sensibilització del comerç local en 2021.
– Termini d’execució: exercici 2021
– Import assignat: 150.000 €

Conveni entre la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i CONFECOMERÇ CV:
– Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objecte: Actuacions de representació i promoció del xicotet comerç a la Comunitat Valenciana.
– Termini d’execució: exercici 2021
– Import assignat: 750.000 €

Òrgan concedent: GENERALITAT VALENCIANA – *ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL:
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objecte: AJUDA PER A la PROMOCION DE LA ECONOMIA SOSTENIBLE EXERCICI 2021.
– Termini d’execució: exercici 2021
– Import assignat: 8.685,45€

Òrgan concedent: AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ (AVI)
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Innovación Confecomerç – Canalización I+D+i al sector del pequeño comercio
– Termini d’execució: 2021-2022
– Import assignat: 60.000 € (any 2021) i 58.776 € (any 2022)

Convenio entre l´Ajuntament de Borriana y CONFECOMERÇ CV:
– Órgano concedente: Ajuntament de Borriana
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objeto: Campaña Bonos Comercio
– Plazo de ejecución: del 7 al 31 de julio de 2021
– Importe asignado: 30.000 €

Conveni entre la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i CONFECOMERÇ CV:
– Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objecte: Actuacions de representació i promoció del xicotet comerç a la Comunitat Valenciana.
– Termini d’execució: exercici 2020
– Import assignat: 750.000 €

Convenio de colaboración entre la Diputació de València y CONFECOMERÇ CV (ver convenio):
– Òrgan concedent: Diputació Provincial de València
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objecte: Accions de promoció i sensibilització de el comerç local en 2020.
– Termini d’execució: exercici 2020
– Import assignat: 150.000 €

Òrgan concedent: GENERALITAT VALENCIANA – ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL:
– Signant: Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana – CONFECOMERÇ CV
– Objecte: AJUDA PER A LA PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA SOSTENIBLE EXERCICI 2020.
– Termini d’execució: exercici 2020
– Import assignat: 10.000 €

 

La Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern va entrar en vigor el 10 de desembre de 2014, i té per finalitat ampliar i reforçar la transparència de l´activitat pública, regular i garantir el dret d´accés a la informació relativa a esta activitat i establir les obligacions de bon govern que deuen complir els responsables públics.

La norma també exigeix a associacions empresarials el compliment de l’obligació de publicitat activa. Amb este fi de garantir la transparència de la seua activitat, la Confederació de Comerç d´Alacant, Castelló i València permiteix mitjançant este espai als usuaris accedir a través del seu portal de la transparència, a la informació de carácter institucional de l´organització.

-Convenis de col·laboració amb la Conselleria

-Altres ajudes i subvencions.

Canal de denúncies

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información - Gestionar mis preferencias
Privacidad